Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

Het beroepsvoorbereidend leerjaar richt zich zowel naar jongens als naar meisjes.
Het lespakket bevat naast algemene vakken ook praktische vakken.

Onze school biedt twee richtingen aan :

  • Kantoor en verkoop – verzorging-voeding
  • Mode – verzorging-voeding

Na dit leerjaar hebben de leerlingen nog een ruime keuze in de beroepenvelden die in de tweede graad worden aangeboden.

Kantoor en verkoopVerzorging-voeding Mode Verzorging-voeding
Godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Frans

2

1

Wiskunde

3

3

Maatschappelijke vorming

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Plastische opvoeding

1

1

Muzikale opvoeding

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Verzorging-voeding

8

8

Mode

7

Sociale vaardigheden

1

Handel

2

Dactylo

2

ICT

1

Nederlands aanvulling

1

Totaal

32

33

In de kijker

Elektronische leeromgeving