DIKKETRUIENDAG

Elk jaar doet onze school mee aan de Dikketruiendag door de verwarming iets lager te zetten. Zo proberen we mee te werken aan de bewustwording rond het broeikaseffect, de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. Dit jaar werd de nadruk vooral gelegd op de ‘schone lucht’. Want de luchtkwaliteit in de klassen laat soms te wensen over. Met speciale meetapparatuur werd vastgesteld dat de lucht inderdaad bijzonder ‘ongezond’ was en dat de klassen bijgevolg regelmatig moeten verlucht worden. Opdat het echter niet te koud zou worden, werden er door de leerlingen met allerlei recycleerbaar materiaal petten, jassen en sjaals gemaakt. Het nuttige aan het ludieke paren, heet dat dan.

In de kijker

Elektronische leeromgeving