Leerlingenraad

Op onze school bestaat de leerlingenraad sinds 2002.

Elk jaar wordt tijdens de maand september in elke klas onder de leerlingen één vertegenwoordiger en één reserve verkozen. Die klasverantwoordelijke vertegenwoordigt zijn klas en niet zichzelf.

In principe vergadert de leerlingenraad elke maand onder het voorzitterschap van de coördinator van de school.

Tijdens de leerlingenraad is alles bespreekbaar. Voorstellen komen steeds vanuit de klas en worden schriftelijk bezorgd aan de coördinator.

Of een voorstel aangenomen of verworpen wordt, hangt af van verschillende factoren. Is het een meerwaarde voor leerlingen en / of school? Is het niet in strijd met het schoolreglement? Gaat het niet in tegen ons principe van een gezonde school?

Meestal komen de leerlingen er , na enige discussie, zelf wel uit . Wanneer een voorstel niet wordt aangenomen, wordt dat voldoende gemotiveerd.

Zaken die een akkoord vereisen van directie, schoolbestuur, schoolraad of verzekering worden door de coördinator voorgelegd aan de directie.

In de loop der jaren zijn o.a. volgende voorstellen aangenomen: meer banken op de speelplaats, een tweede drankautomaat, nieuwe boeken in de klasbibliotheek, meer rekken voor boekentassen, nieuwe schoolagenda, nieuwe overgordijnen in alle klassen, ping‐pongtafels, soep in de refter, limiet voor taken en toetsen, geen grote toetsen in de week voor de examens, een klok in elk lokaal, een derde smartboard, ….

Van elke bijeenkomst van de leerlingenraad wordt een verslag gemaakt en dat wordt uitgedeeld in elke klas en aan elke leerkracht. De klasverantwoordelijke leest tijdens de les sociale vaardigheden het verslag voor en geeft er de nodige uitleg bij.

In de kijker

Elektronische leeromgeving