Wie zijn we?

Directeur

Rita Peeters

Coördinator/ Leerlingenbegeleider

Hilde Willaert

Schoolbestuur

vzw Katholiek onderwijs Hamme
Maatschappelijke zetel: Filip de Pillecynlaan 20, 9220 Hamme

Voorzitter

 • M. Paul De Meulenaer

Leden

 • M. Alex De Groote
 • M. Etienne De Prijcker
 • M. Jean-Pierre De Schrijver
 • Mevr. Lieve Malfliet
 • Mevr. Lieve Mets
 • M. Jos Mettepenningen
 • M. Eddy Moernaut
 • E.B. André Retsin
 • M. André Staljanssens
 • M. Geert Van Avermaet
 • Mevr. Marleen Van Holewinckel
 • Mevr. Lisette Van Peteghem
 • M. Gustaaf Willocx

Schoolraad

In uitvoering van het participatiedecreet van 02.04.2004 werd voor de onderwijsinstellingen Heilig Hartinstituut Middenschool en Sint-Jozefinstituut Bovenschool één schoolraad opgericht.

De schoolraad bestaat uit vier geledingen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers:

 • het personeel
 • de leerlingen
 • de ouders
 • de lokale gemeenschap

Het aantal vertegenwoordigers per geleding bedraagt vijf.
De I.M. heeft overlegbevoegdheid en neemt daarom aan alle vergaderingen deel. Ook de directies zijn daarop aanwezig. Zij hebben adviesbevoegdheid.

De bevoegdheden omvatten:

 • informatierecht
 • adviesbevoegdheid
 • overlegbevoegdheid

De bevoegdheden en werking staan duidelijk omschreven in het huishoudelijk reglement, dat op eenvoudig verzoek geraadpleegd kan worden door elke belang¬heb¬bende.
De ouders kunnen de verslagen van de vergaderingen van de schoolraad raadplegen op de secretariaten van beide scholen (tijdens de openingsuren) of via een van de vertegenwoordigers in de schoolraad.

Voorzitter

 • M. Ivan Colman

Personeel

 • Mevr. Katleen Saerens
 • M. Peter Van den Broeck
 • Mevr. Martine Van Goethem
 • Mevr. Hilde Willaert

Leerlingen

 • Marlies Colman
 • Mieke-Elissa D’hanis
 • Marjolein Hofman

Ouders

 • Mevr. Marleen De Bonte
 • M. Wim De Gendt
 • Mevr. Sylvie D’hooge

Socio-culturele gemeenschap

 • Mevr. Marijke Dehuvyne
 • M. François D’hollander
 • Mevr. Myriam Dierickx
 • Mevr. Maria Van den Broeck

Schoolbestuur

 • M. Paul De Meulenaer
 • Mevr. Lieve Mets
 • M. Eddy Moernaut
 • M. André Staljanssens

Directies

 • M. Joeri Deblauwe
 • Mevr. Rita Peeters

Scholengemeenschap

Scholen aan de Durme
http://www.durme.be/

In de kijker

Elektronische leeromgeving